Fånga en bisvärm – Så tar du hand om den [film]

Ett bisamhälle hos oss svärmar

När ett bisamhälle svärmar så blir det bråttom. Man har oftast bara nån timme på sig att försöka fånga in svärmen innan den drar till skogs. När bina svärmar så flyger några spejarbin iväg för att hitta ett lämpligt ställa att flytta till. Under tiden så väntar ungefär hälften av samhället någonstans utanför kupan. Har man tur så är detta ställe både nära och inte så högt. Iså fall kan man fånga in svärmen.

När ett bisamhälle svärmade hos oss fick vi hjälp av ett par vänner om fick ta det de hade för att snabbt fånga in svärmen. Jag passade på att filma lite.

När spejarbina kommer tillbaka så är tiden inne och hela svärmen lämnar den tillfälliga platsen. Det är alltså innan dess man måste fånga in den om man vill ha kvar sina bin.

Hur fångar man in en bisvärm?

Det finns många sätt plocka in en svärm på. (Även många åsikter om hur det skall göras bäst.) Det här är bara ett sätt. I filmen skakar Stig-Uno ner bina i en gammal halmkupa. Det var vad som fanns till hands när det var lite bråttom.

I stora drag handlar det om att samla in drottningen och så många bin som möjligt innan de flyger iväg till ett nytt hem. För att få med så många bin som möjligt borstar de försiktigt ner de som är kvar i trädet på en träskiva.

“De hoppas föröka samhället, säger Stig-Uno – Istället för ett så blir det två.”

När du samlat bina i en låda eller en tillfällig kupa så kan du ställa den i närheten av svärmstället. Gärna på en plats i skuggan. Om du väntar en stund så kan du se om bina stannar kvar eller lämnar lådan. Om de stannar kvar så har du fått med drottningen. Då kan du vänta ytterligare ett tag för at resten av bina skall samlas kring drottningen i din låda.

Lämnar de däremot lådan så betyder det att drottningen är kvar någonstans utanför. Då får du försöka samla in fler bin vid svärmstället och hoppas att du får med drottningen.

Vad gör man när man fångat in bisvärmen

Stäng till lådan och ställ den svalt över natten. Det gör inget om en del bin blir kvar utanför. De kommer att flyga tillbaka till sin gamla kupa om de inte hittar drottningen. Ge dem lite foder (sockerlösning) eller honungsramar så de klarar sig. Efter ett tag avtar viljan att svärma och man kan ”hälla över” bina i en ny kupa.

Varför svärmar bina?

Att svärma är naturligt för bisamhället. Det är ett sätt att föröka samhället och göra två av ett. Under försommaren oftast innan midsommar brukar samhället växa med ett par tusen individer per dygn. Om det finns för lite plats att lägga ägg eller samla honung på kan det utlösa en svärmning. Lite förenklat beror det på att samhället blivit för stort och inte ryms i kupan. Bina tillverkar drottninggceller (viseceller) som befruktas av drottningen och när första cellen täcks brukar svärmningen börja.

Förr ville man att bisamhället skulle svärma. Det var på det sättet man fick fler bisamhällen. Nu för tiden gör man allt för att undvika att det händer. Mest för att inte få ett försvagat samhälle. Man försöker istället göra kontrollerade delningar på olika sätt. Mer om det i en annan text.

Hur kan man förhindra att bina svärmar?

Här gäller det att se till att bina har gott om plats till både äggläggning och insamlande av honung. För att vara på den säkra sidan så kan man sätta till både en extra låda till yngelrum och ytterligare en skattlåda på försommaren för att förhindra att att drottningceller uppkommer.

kolla en gång i veckan efter drottningceller

Tips jag fått: Från sen vår så kan det vara bra att kolla en gång per vecka så det inte dyker upp drottningceller. Ser man dem så tar man bort dem så fort som möjligt. Detta kan förhindra processen. Andra menar på att det kan vara svårt att stoppa viljan till att svärma om bina väl börjar bygga viseceller.

Ett annat sätt är att man som biodlare själv delar på samhället i god tid. Man delar upp det i två kupor och sätter till en ny drottning. Enklast är att köpa en drottning som är parad. I avsnitt #14 av Biodlartips Podcast berättar vi om att sätta till en drottning.

Alternativt låter man bisamhället självt ta fram en drottning. Nackdelen med detta är att det tar sammanlagt en månad innan en ny drottning är kläckt och parad. Då har en stor del av den svenska sommaren passerat och man missar en hel del av honungsskörden. Det tar därför också längre tid för bisamhället att växa och bli stort.

Är en bisvärm farlig och ilsken?

Vanligtvis så är bin som svärmar väldigt snälla. Inför en kommande flytt så äter de upp sig så de knappt orkar flyga. Det intensiva ljudet från alla bin kan verka skrämmande och det är kanske meningen med.

Men tvärtemot vad man kan tro så är de mycket lugna och har inte lust att stickas. Viktigast i detta läget är att skydda drottningen och hitta en ny säker plats att bo på. Hela filmen ovan filmade jag faktiskt utan bidräkt, iförd endast t-shirt och shorts och utan att få ett endaste stick.

Alla svärmar kanske inte är lika lugna som den vi fick så jag rekommenderar nog skyddsdräkt om det blir aktuellt för dig att ta hand om en svärm.

Liknande innehåll